Hotărâre CF – 11 Octombrie 2017

Ultima actualizare: 06.05.2022 - 16:06

EXTRAS

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
din  data de 11.10.2017, la care şi-au exprimat votul 13 din 14  membri.

Ordinea de zi:
 1. REC 2018
 2. ROF al Departamentului Tehnică de Calcul.
 3. Competenţe asigurate prin programele de studii universitare de licenţă şi de master.
 4. Cereri de întrerupere a studiilor conform art.31 din RAUS.
 5. Tipuri de mastere derulate în cadrul FEAA.
 6. Diverse.

HOTĂRÂRE

 1. Anul acesta nu se va organiza REC 2018.
 2. S-a aprobat ROF al Departamentului Tehnică de Calcul.
 3. S-au aprobat cererile de întrerupere a studiilor conform art.31 din RAUS pentru următorii studenţi:
  • Tătaru D.V. Cristian – IE III
  • Sandu D.G. Lia – AI III
  • Grăjdeanu A. Laurenţiu – MK III
  • Frătică N. Adelina – Simona – IE II
  • Popa N. Ana – MFB II
  • Blehoianu L.R. Michael – SPM II
  • Munteanu V. Ioana – Valentina – SPM II
  • Angheluţă P. Alexandru – AI III.
 1. S-a aprobat afişarea pe site-ul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a fişelor disciplinelor, fără să apară numele titularului de disciplină.
 2. Toate masterele organizate la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor sunt mastere profesionale.
 3. S-a aprobat structura anului universitar 2017-2018, specifică Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Ec. Adrian MICU

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive