Hotărâre CF – 12 Ianuarie 2021

Ultima actualizare: 15.01.2021 - 12:47

EXTRAS        

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din  data de 12.01.2021, la care membrii consiliului şi-au exprimat votul electronic.

 Ordinea de zi:

  1. Programe de studiu scoase la concursul de admitere 2021 si criterii de admitere.

HOTĂRÂRE

  1. S-a aprobat scoaterea la concursul de admitere din anul 2021 a urmatoarelor programe de studiu de licenţă şi masterat:
  • studii universitare de licenţă: Afaceri internaţionale, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Administrarea afacerilor în alimentaţia publică, Management, Marketing, Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci, Informatică economică.
  • studii universitare de masterat: Administrarea şi dezvoltarea afacerilor în turism, Strategii şi politici manageriale, Marketing şi comunicare în afaceri, Management financiar şi bancar, Contabilitate şi audit.

Criteriile de admitere la programele de licenţă şi masterat:

  • pentru licenţă: 70% media examenului de bacalaureat şi 30% media multianuală din liceu.
  • pentru masterat: 70% media aritmetică a examenului de licenţă şi 30% media aritmetică generală din timpul studiilor de licenţă.

Referitor la ,,Metodologia desfăşurării concursului de admitere”, se propune următoarea modificare a metodologiei:

  • La dosarul de concurs, să fie depuse actele de studii în original, la licenţă: diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original, la master: diploma de licenţă, diploma de bacalaureat şi anexele la diplome, în original.

Decan,
Prof. univ.dr. Adrian MICU

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive