Hotărâre CF – 18 Septembrie 2017

Ultima actualizare: 06.05.2022 - 16:06

EXTRAS

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
din  data de 18.09.2017, la care şi-au exprimat votul electronic  14 din 14  membri.

Ordinea de zi:
  1. Avizarea deciziei si raportului comisiei de concurs pentru postul de profesor, pozitia 6 din statul de functii al  Departamentului Administrarea afacerilor.
  2. Aprobarea sustinerii pe skype a interviului motivational in vedere0a admiterii la master, pentru candidatii care solicita acest lucru, datorita absentei motivate in ziua sustinerii interviului.
  3. Aprobarea cataloagelor de recunoastere pentru studentii intorsi din mobilitati Erasmus (Benea Catalina – FB II si Radu Florentina – ADAT I).

 

HOTĂRÂRE

  1. S-a avizat raportul comisiei de concurs pentru postul de profesor, pozitia 6 din statul de funcţii al  Departamentului Administrarea afacerilor.
  2. S-a aprobat sustinerea pe skype a interviului motivaţional în vederea admiterii la master, pentru candidaţii care solicită acest lucru, datorită absenţei motivate în ziua susţinerii interviului.
  3. S-au aprobat cataloagele de recunoaştere a studiilor pentru studenţii întorşi din mobilităţi Erasmus (Benea Catalina – FB II si Radu Florentina – ADAT I).

 

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Ec. Adrian MICU

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive