Hotărâre CF – 2 Noiembrie 2016

Ultima actualizare: 17.10.2017 - 14:53

Extras

din procesul – verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
din data de 2.11.2016, la care au participat 13 membri din 15 convocaţi

Ordinea de zi:
  1. Informare din şedinţa Consiliului de administraţie din data de 25.10.2016;
  2. Organizare admitere 2017;
  3. Structura anului universitar 2016-2017;
  4. Diverse.

La şedinţa CA din 25.10.2016, s-au solicitat programele de studiu care vor fi scoase la concursul de admitere din 2017. La departamentul economie vor fi scoase la concurs următoarele programe: – licenţă: AI, ECTS şI AAAP – master: AAI, ADAT, EAA în limba engleză. La departamentul administrarea afacerilor vor fi scoase la concurs următoarele programe: – licenţă: MN, MK, CIG, FB, IE – master: SPM, MKCA, MFB, CA, SIMR.

S-au stabilit criteriile de admitere la programele de licenţă şi master din anul următor, astfel: – pentru licenţă: 50% media examenului de bacalaureat şi 50% proba de admitere. – pentru master: 20% nota de la interviu, 60% media examenului de licenţă, 20% media multianuală din timpul studiilor de licenţă. Interviul va fi unul motivaţional, fără bibliografie, astfel candidaţii pot glisa cu uşurinţă de la un program la altul. Admiterea la master va avea o singură sesiune şi anume în septembrie 2017.

În şedinţa CA din 25.10.2016, s-a propus ca promovarea facultăţilor şi admiterea din 2017 să se facă la nivel de universitate. Consiliul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a votat cu unanimitate de voturi ca promovarea FEAA şi admiterea 2017 să se facă la nivel de facultate.

S-a solitat departamentelor facultăţii să transmită până pe 9.11.2016, un necesar al echipamentelor soft şi hard necesare pentru fiecare specializare.

S-a votat cu unanimitate de voturi structura anului universitar 2016-2017, pentru Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Propunerea de schimbare a organigramei FEAA, ca Departamentul tehnică de calcul să treacă în subordinea prodecanului cu dezvoltarea infrastructurii informaţionale, logistică şi relaţii internaţionale, a fost votată cu 12 voturi pentru şi o abţinere.

S-au aprobat temele de licenţă şi disertaţie pentru anul universitar 2016-2017, în forma transmisă de cele două departamente. Solicitarea Departamentul tehnică de calcul de transformare a postului vacant de laborant în post de informatician cu studii superioare s-a votat cu 12 voturi pentru şi o abţinere.

S-a discutat Regulamentul activităţii tutoriale, s-au făcut observaţii referitoare la conţinut şi s-a votat cu unanimitate de voturi în forma modificată. S-a votat cu unanimitate de voturi întrunirea adunării generale a Asociaţiei Proeconomica pentru alegerea preşedintelui.

S-a propus înfiinţarea unui program de licenţă cu predare în limba engleză. Au fost desemnate 2 persoane, Conf.univ.dr. Muntean Mihaela – Carmen şi Conf.univ.dr. David Sofia, să facă un plan de învăţământ pentru programul de licenţă Administrarea afacerilor în limba engleză.

 

DECAN,
Prof. dr. ec. Adrian MICU

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive