Hotărâre CF – 27 Mai 2021

Ultima actualizare: 28.05.2021 - 13:57

EXTRAS

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din  data de 27.05.2021, la care membrii consiliului şi-au exprimat votul electronic.

Ordinea de zi:

  1. Modificarea anexei 1 la HCF/26.05.2021 – Repartizarea cifrei de scolarizare pentru studii universitare de licenta in anul universitar 2021-2022.

HOTĂRÂRE

S-a aprobat modificarea anexei 1 la HCF/26.05.2021 – Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în anul universitar 2021-2022, prin introducerea a câte unui loc CPV la fiecare program de studiu scos la concurs, din cifra de şcolarizare propusă iniţial.

Decan,
Prof. univ.dr. Adrian MICU

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive