Hotărâre CF – 27 Martie 2017

Ultima actualizare: 06.05.2022 - 16:06

EXTRAS

din procesul – verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
din  data de 27.03.2017, la care au participat 15 membri din 15 convocaţi

 

Ordinea de zi:
 1. Aprobare planuri de învăţământ licenţă şi master începând cu 2017-2018;
 2. Grafic de derulare a procedurii antiplagiat;
 3. Metodologia privind desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată;
 4. Criterii de acordare a burselor;
 5. Catalog de recunoaştere pentru studenta PICIU CAMELIA – MKCA I, sem.I, mobilitate Universitatea Foggia, Italia;
 6. Programarea examenelor din sesiunea de vară;

 

 1. S-au aprobat planurile de învăţământ pentru programele de licenţă (MN, MK, CIG, FB, EA, AI, ECTS, IE – învăţământ cu frecvenţă), aplicabile începând cu anul universitar 2017-2018.
  • S-au aprobat planurile de învăţământ pentru cele cinci programe de master (SPM, MKCA,  ADAT, AAI, SIMR – învăţământ cu frecvenţă), care au fost analizate de comisia didactică.
  • Planurile de învăţământ pentru MFB şi CA se vor transmite până pe 29.03.2017 la comisia  didactică şi vor fi votate ulterior prin vot electronic.
 1. S-a aprobat graficul de derulare a procedurii antiplagiat pentru sesiunea de examene de finalizare a studiilor din iulie 2017.
 2. S-a aprobat Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată.
 3. Referitor la categoriile de burse prevazute în Metodologia de acordare a burselor aplicabilă începând cu semestrul II din anul universitar 2016-2017, s-a facut corespondenţa cu categoriile de burse prevazute în metotodologia anterioară şi anume:\
  • bursa de performanţă – bursa de performanţă
  • bursa de merit – bursa de merit de tip II
  • bursa de studiu – bursa de merit de tip I.

S-au stabilit următoarele criterii suplimentare de acordare a burselor:

 • media ponderată minimă de acordare a bursei de merit de tip I să fie 7,00 pentru ciclul I  de studii universitare de licenţă şi 8,00 pentru ciclul II de studii universitare de master.
 • media ponderată minimă de acordare a bursei de merit de tip II să fie 9,50.
 • la bursele de performanţă, rămân aceleaşi criterii stabilite anterior, suplimentar se impune o medie ponderată minimă de 9,50.
 1. S-a aprobat catalogul de recunoaştere a studiilor efectuate de studenta PICIU CAMELIA – MKCA I, efectuate în semestrul I al anului universitar 2016-2017 la Universitatea FOGGIA, Italia.
 2. La Diverse, s-a aprobat ca studenţii care efectuează practica în cadrul Întreprinderii simulate să aibă nota echivalată la disciplina Practică, prevăzută în planul de învăţământ la anul II de studiu.

 

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Ec. Adrian Micu

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive