Hotărâre CF – 7 Mai 2020

Ultima actualizare: 07.05.2020 - 13:41

EXTRAS

din procesul – verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din data de 07.05.2020, la care şi-au exprimat votul electronic 15 din 15 membri.

Ordinea de zi:

  1. Avizare propuneri de comisii de analiză a contestaţiilor privind posturile didactice pe perioadă nedeterminată scoase la concurs ȋn semestrul II.
  2. Diverse

HOTĂRÂRE

S-au avizat propunerile de comisii de analiză a contestaţiilor pentru posturile didactice pe
perioadă nedeterminată scoase la concurs ȋn semestrul II, astfel:

Pentru postul de Lector univ., poziţia 28 ȋn Statul de funcţii al Departamentului Administrarea Afacerilor, comisia propusă de analiză a contestaţiilor este următoarea:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristea Dragoş
Membri:

  • Prof.univ.dr. Neculiţă Mihaela
  • Conf.univ.dr. Gasparotti Carmen
  • Conf.univ.dr. Mazilescu Vasile

Membru supleant: Lect.univ.dr. Chiriţă Mioara

Pentru postul de Lector univ., poziţia 16 ȋn Statul de funcţii al Departamentului Economie,
comisia propusă de analiză a contestaţiilor este următoarea:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Nechita Daniela
Membri:

  • Conf.univ.dr. Nistor Costel
  • Lect.univ.dr. Man Otilia – Rica
  • Lect.univ.dr. Chiriţă Mioara

Membru supleant: Lect.univ.dr. Şorcaru Iulian.

DECAN,
Prof.univ.dr.ec. Micu Adrian

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive