Criterii de admitere

Criteriile pentru examenul de admitere în învățământul superior în anul 2018,
la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență (Anexa 1.1)

 

 

Domeniul de licență Programul de studiu Durata studiilor Media finală de admitere
se calculează din:
Marketing Marketing 3 ani Media finală de admitere se calculează din:

  • 50% nota la test;
  • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la una din disciplinele:
– Cunoștințe generale de economie
– Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a)

Finanțe Finanțe și bănci 3 ani
Management Management 3 ani
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 3 ani
Administrarea afacerilor în alimentația publică 3 ani
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 3 ani
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 3 ani
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 3 ani