Licenta septembrie - FEAA

Licenta septembrie

Calendarul concursului de admitere – învățământ cu frecvență – sesiunea Septembrie 2020

3 – 11 septembrie 2020 Înscrieri
12 septembrie 2020 Desfășurarea probelor eliminatorii
14 septembrie 2020 Desfășurarea probelor de concurs
15 septembrie 2020 Afișarea rezultatelor și rezolvarea contestațiilor
16 – 17 septembrie 2020 Depunerea diplomelor de bacalaureat în original
(termen final de depunere diplome – 17 septembrie, ora 1300)
18 septembrie 2020 Afișarea listelor finale