Locuri scoase la concurs - septembrie - FEAA

Locuri scoase la concurs – septembrie

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020 – 2021

Nr.crt. Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra totală de şcolarizare propusă
1 Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 33
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 20
3 Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică 17
4 Contabilitate  Contabilitate şi informatică de gestiune 12
5 Economie şi afaceri internaţionale  Afaceri internaţionale 15
6 Finanţe Finanţe şi bănci 7
7 Management Management 4
8 Marketing Marketing 13
    TOTAL 121