Criterii olimpici - FEAA

Criterii olimpici

Criteriile de admitere în învățământul superior pentru candidații olimpici

 1. Criteriile generale pentru candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri internaționale şi care au dreptul să fie înmatriculați fără examen de admitere sunt următoarele, la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut:
  • distincții la olimpiadele școlare internaționale și la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, pe durata studiilor liceale;
  • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele școlare internaționale, pe durata studiilor liceale.
 1. Candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri naționale sau pe grupe de țări pot fi înmatriculați, fără examen de admitere, în următoarele condiții, la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, absolvenții de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obținut:
  • premiile I, II, III la concursurile școlare la nivel național sau pe grupe de țări, recunoscute de M.E.C, pe durata studiilor liceale;
  • mențiuni și premii speciale la concursurile și olimpiadele naționale organizate de către M.E.C, în anul școlar 2019-2020.
 1. Absolvenții de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus se vor adresa cu cereri scrise conducerii Universității, care va decide asupra solicitărilor acestora. Cererea va fi însoțită de dosarul cu acte prevăzute ȋn dosarul de concurs, la care se adaugă și actul oficial care să ateste obținerea performanței respective.

Înscrierile se fac la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere.