Taxa inscriere - FEAA

Taxa inscriere

TAXA DE ÎNSCRIERE ŞI SCUTIRI DE TAXE

TAXA DE ÎNSCRIERE ESTE DE 150 LEI PENTRU TOATE OPŢIUNILE CANDIDATULUI TRECUTE ÎN FIŞA DE ÎNSCRIERE.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat: candidații cu vârsta de până la 26 ani, orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluției din decembrie 1989, candidații care au fost răniți în revoluție, cadrele didactice în funcțiune și copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și Cercetării. De asemenea, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat se acordă pentru un singur dosar de concurs.

Candidații la admiterea din 2020, ai căror părinți sunt absolvenți ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere. Aceștia prezintă, la înscriere, o copie după diploma de absolvire a părintelui.

Candidații la admiterea din 2020, premianți ai concursurilor tehnice pentru elevi, organizate de către departamentele facultăților din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, și care sunt incluse în CAERI și CAEN ale Ministerului Educației și Cercetării, vor fi admiși fără concurs de admitere și vor beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere la unul dintre programele de studii gestionate de departamentul care a organizat concursul tehnic respectiv, în funcție de opțiunea candidaților.