Criterii admitere - FEAA

Criterii admitere

Criterii de admitere la programele de studii universitare de masterat – Sesiunea septembrie 2020

Nr. crt. Domeniul de studii
universitare de master
Programul de studii universitare de master Durata studiilor Criterii de admitere
1. Finanţe Management financiar şi bancar    2 ani Concurs pe bază de dosarMedia finală de admitere se calculează din:

  • 70% media aritmetică a examenului de licenţă / diplomă;
  • 30% media generală aritmetică de promovare a studiilor de licenţă.
2. Marketing Marketing şi comunicare în afaceri
3. Management Strategii şi politici manageriale
4. Contabilitate Contabilitate şi audit
5. Administrarea afacerilor Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism