Revista facultății - FEAA

Revista facultății

Diseminarea rezultatelor cercetării de la nivelul FEAA

Se face prin intermediul revistei Analele Universității „Dunărea de Jos”. Fascicola I. Economie şi Informatică Aplicată, revistă publicată periodic sub autoritatea științifică a Centrului de Cercetare „Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive” – STRATEC. Începând cu anul 2009, revista a fost acreditată B+, conform normelor de evaluare CNCSIS. Ulterior, revista a fost indexată în multiple baze de date internaționale pe domeniu

Revista facultății