Administrator patrimoniu - FEAA

Administrator patrimoniu

Atribuții și Responsabilități

 • Suport în campaniile de promovare a facultăţii desfăşurate la nivel regional, cu asigurarea materialelor promoţionale şi a parteneriatelor cu licee şi universităţi;
 • Atribuţii în organizarea de manifestări la nivelul facultăţii: întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri, cu viitorii studenţi ai facultăţii, cu organizaţiile non-profit care au ca membri studenţii facultăţii şi ai universităţii – Liga Studenţilor, AIESEC, Education and Support Sphere;
 • Suport în întocmirea necesarului de materiale la nivelul facultăţii şi al departamentelor şi urmărirea documentaţiei generate de procesul de achiziţii;
 • Colaborarea cu serviciile similare din cadrul universităţii şi cu departamente din cadrul firmelor cu care facultatea desfăşoară diferite activităţi;
 • Asigurarea bunei funcţionări a activităţilor din facultate şi urmărirea gestionării eficiente a resurselor;
 • Asigurarea activităţilor de instruire privind sănătatea şi securitatea în muncă, a întâlnirilor periodice pe tema situaţiilor de urgenţă, colaborarea cu serviciul de protecţia muncii din universitate;
 • Suport pentru buna desfăşurare a admiterii, examenelor de finalizare studii (licenţă şi disertaţie), sesiuni ştiinţifice studenţeşti, workshop-uri;
 • Asigurarea desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere desfăşurate la nivelul facultăţii, cu verificarea în colaborare cu serviciul tehnic al universităţii a calităţii serviciilor prestate de firme;
 • Colaborarea cu serviciile administrative din universitate care asigură repartizarea locurilor pe facultate în căminele studenţeşti;
 • Demersuri în legătură cu cazarea în condiţii optime a profesorilor şi studenţilor Erasmus, a profesorilor visiting la nivelul facultăţii;
 • Suport acordat departamentelor facultăţii în activitatea de acreditare a programelor de studii;

Ai o întrebare? Contactează-ne la 0336.130.242