Dezvoltarea infrastructurii informaționale - FEAA

Dezvoltarea infrastructurii informaționale

Atribuții și Responsabilități

Participă la dezvoltarea facultăţii, la dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi la creşterea vizibilităţii facultăţii prin coordonarea planurilor de întărire a infrastructurii ICT​ ​Susţine dezvoltarea Centrului de cercetare STRATEC al FEAA şi a tuturor activităţilor de cercetare şi a altor manifestări de profil.​

  • asigurarea bunei funcţionări (mentenanţă şi depanare hardware şi software) a întregii aparaturi din facultate: computere din laboratoare, departamente şi secretariat, table inteligente, videoproiectoare, aparatura audio-video, info-chioşcuri;
  • prin nodul de reţea situat la parterul clădirii, se asigură conectarea la internet în condiţii de siguranţă a tuturor sistemelor de calcul din facultate şi din campusul din strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură şi Pescuit, Facultatea de Sport, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă, Magazie, Căminul-hotel IA, Cămin IB, Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Sediul AIESEC Galaţi);
  • asigurarea permanentă a accesului în laboratoarele de informatică ale facultăţii;
  • întocmirea referatelor de achiziţie pentru aparatura de ultimă generaţie;
  • editarea revistei facultăţii, Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Fascicola I. Economie şi Informatică Economică, acreditată B+ (www.eia feaa ugal.ro);
  • asigură suportul tehnic pentru procesarea documentelor privind evaluarea cercetării ştiinţifice a membrilor facultăţii;
  • asigură suportul informatic şi logistic pentru Olimpiada Studenţilor Economişti organizată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor sub egida Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România;
  • asigură suportul informatic şi logistic pentru Conferinţa Internaţională "Riscul în Economia Contemporană", manifestare ştiinţifică ajunsă la cea de-a XIII-a ediţie (REC);
  • participă la întocmirea documentaţiei privind acreditarea Centrului de Cercetare al facultăţii, Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive (STRATEC);

Colectivul departamentului Tehnică de Calcul

Ai o întrebare? Contactează-ne la 0336.130.242