Beneficii pentru învățământ - FEAA

Beneficii pentru învățământ

Educație

  • Comunicaţiile în bandă largă pot contribui la creşterea calităţii şi eficienţei sistemului educaţional, prin:
  • crearea facilitaţilor tehnice necesare pentru implementarea metodologiilor educaţionale avansate bazate pe utilizarea TIC (eLearning);
  • accesul sporit al studentilor şi profesorilor la resurse educaţionale electronice;
  • creşterea oportunităţilor de colaborare între şcolile din România şi cele din străinătate în cadrul programelor europene;
  • creşterea oportunităţilor de pregătire continuă a personalului din domeniul public şi din cel privat prin accesarea de programe de pregătire la distanta;
Creşterea procentului de gospodării conectate la servicii de comunicaţii de bandă largă va facilita accesul la noi oportunităţi de învăţare non-formală si informală pentru toţi locuitorii ţării, indiferent dacă aparţin mediului urban sau rural.

Cercetare - Dezvoltare

Globalizarea şi deschiderea de către marile companii a unor centre de cercetare-dezvoltare în zone cu potenţial uman major, în care costurile de operare sunt reduse, presupun un schimb de informaţii specializate cu distribuţie globală, accesul la aplicaţii specifice şi mari generatoare de trafic de date. În acelaşi timp presupun existenţa unor infrastructuri de comunicaţii în bandă largă, precum şi existenţa unor resurse umane cu experienţă în lucrul cu noile tehnologii, inclusiv cele de comunicaţii. Implementarea cu succes a tehnologiilor de comunicare are efecte tangibile în mărirea gradului de inovaţie prin posibilitatea de a agrega virtual resursele şi ideile cele mai bune din toată lumea. Libera circulaţie a informaţiei şi interactivitatea sporita conduc la mărirea numărului de soluţii şi produse noi.

Totodată se deschid noi porţi de cunoaştere la nivelul universităţilor prin posibilitatea de dezvoltare şi intensificare a programelor de cercetare universitare prin unirea eforturilor între cercetători din centre diferite din România şi intensificarea colaborărilor la proiecte pe plan internaţional (e-working), facilitând şi accelerând accesul la informaţii noi. Investiţiile anunţate de companii precum Infineon, Motorola, Nokia sau Ruwel în centre de cercetare şi dezvoltare în România, sunt relevante pentru a ilustra potenţialul sectoarelor cercetare-dezvoltare şi TIC din România.

Economie

Gradul de interconectare între mediul de afaceri şi cel al comunicaţiilor digitale este încă într-un stadiu incipient, iar dezvoltarea unor noi modele de afaceri este dependentă de atragerea unei mase critice de utilizatori. În contextul dezvoltării actuale a României şi deschiderii către economia europeană şi cea globală, mediul de afaceri va deveni un consumator major de servicii broadband. În acest sens, se urmăreşte crearea unui efect de antrenare reciprocă pe baza căruia dezvoltarea mediului de afaceri să conducă la creşterea cererii şi, implicit, la stimularea competiţiei şi a apariţiei serviciilor cu valoare adăugată. În plus, dezvoltarea sectorului broadband va putea contribui la atractivitatea României ca destinaţie pentru investiţii străine.

Comunicaţiile în bandă largă ca facilitator al dezvoltării TIC favorizează crearea de noi locuri de muncă şi creşterea PIB/ locuitor, estimându-se că între 40% şi 50% din creşterile de productivitate din ultimii 10 ani se datorează TIC.

În al doilea rând, comunicaţiile în bandă largă permit o revoluţionare a proceselor de afaceri. De exemplu nu mai e nevoie ca facilităţile de producţie să fie aproape de cele de cercetare întrucât comunicarea se poate face la fel de bine şi virtual în cele mai multe cazuri. Comunicaţiile în bandă largă contribuie de asemenea la dezvoltarea e-business, cu avantaje majore prin reducere semnificativă a costurilor de tranzacţionare şi intensificare a vitezei interacţiunilor dintre firme.

Activități Cultural - Recreative

Comunicaţiile electronice în bandă largă pot avea un impact semnificativ asupra activităţilor culturale precum şi a celor recreative, prin oferirea unei accesibilităţi ridicate, schimbarea comportamentului de consum precum şi prin oferirea accesului la un număr mare de opţiuni. De asemenea, pe măsura creşterii performanţelor comunicaţiilor în bandă largă, interactivitatea mediilor on-line creşte atrăgând utilizatorii.

Din punctul de vedere al principalelor zone de influenţă, beneficiile comunicaţiilor în bandă largă se regăsesc la nivelul administraţiei publice, companiilor private, comunităţilor şi al cetăţeanului de rând. Prin facilitarea accesului atât internaţional cât şi naţional, cât şi prin posibilitatea diseminării rapide de conţinut, comunicaţiile în bandă largă pot constitui un vector pentru promovarea valorilor culturale şi diversităţii în contextul României. Importanţa patrimoniului cultural românesc este recunoscută inclusiv prin includerea unor obiective precum Delta Dunării, mănăstirile pictate din Moldova, Centrul istoric al Municipiului Sighişoara, Cetăţile dacice din munţii Orăştie, bisericile de lemn din Maramureş, cetăţile fortificate din Transilvania, Mănăstirea Horezu în patrimoniul cultural mondial de către UNESCO.

Astfel, se pot dezvolta baze de date informatice (e-Turism, e-Cultura), care să favorizeze dezvoltarea conţinutului digital de tip cultural, inclusiv în domeniul turismului prin introducerea informaţiilor necesare promovării atracţiilor naţionale, contribuind la creşterea valorilor româneşti cât şi a numărului de turişti.

Administrația Publică

Administraţia publică este furnizoare de informaţii publice, servicii precum colectarea taxelor, educaţie şi sănătate etc., toate de o importanţă majoră pentru cetăţeni. Tehnologiile şi comunicaţiile în bandă largă pot îmbunătăţi eficienţa şi flexibilitatea administraţiei publice, pot contribui la creşterea disponibilităţii şi accesului la servicii guvernamentale.

Dezvoltarea de către administraţia publică a acelor servicii electronice îndreptate către necesităţile cetăţeanului, pentru eficientizarea timpului acestuia, privind plata taxelor locale şi administrative, a transmiterii de cereri şi a primirii răspunsului în format electronic şi a prezentării de informaţii utile în ceea ce priveşte obţinerea de avize şi autorizaţii(e-Guvernare şi e-Administraţie) precum şi eficientizarea serviciilor de sănătate publică prin realizarea de baze de date la nivel naţional privind starea de sănătate a pacienţilor din spitale şi la nivelul cabinetelor medicale(e-Sănătate) şi a dezvoltării de servicii de tip telemedicină ce duc la monitorizarea permanentă a stării de sănătate a bolnavilor de inimă diabet şi alte afecţiuni, precum şi a persoanelor cu handicap.

Companiile Private

Pentru companii broadband-ul reprezintă un facilitator al aplicaţiilor şi practicilor de tip e-Business, creând noi oportunităţi de afaceri şi ajutând companiile să obţină creşteri de productivitate bazate pe o îmbunătăţire a accesului la informaţii şi a tranzacţiilor. Atât pentru companii cât şi pentru angajaţi comunicaţiile în bandă largă au rolul de a diminua importanţa localizării prin permiterea stabilirii unor sedii în localităţi mici, rurale sau izolate precum şi prin facilitarea teleworking-ului.

Pentru companiile româneşti dezvoltarea comerţului electronic poate aduce avantaje importante în sensul reducerii semnificative a costurilor de tranzacţionare şi intensificării vitezei de interacţionare cu partenerii de afaceri. În al doilea rând, comunicaţiile în bandă largă permit o revoluţionare a proceselor de afaceri, contribuind la creşterea competitivităţii companiilor româneşti în zona Europei Centrale şi de Est (ECE), dar şi la nivel global, facilitând internaţionalizarea companiilor locale, descentralizarea funcţiilor întreprinderilor precum producţia, activitatea de marketing etc.

Comunități

Pentru comunităţile mici, rurale sau izolate dezvoltarea comunicaţiilor în bandă largă poate favoriza integrarea economică şi socială prin facilitarea accesului la bunuri şi servicii noi, superioare, precum şi oportunităţi de participare la economia digitală sau societatea informaţională.

Pentru consumatorul obişnuit, în afara facilităţilor oferite de comunicaţiile în bandă largă deja menţionate, precum e-Education, teleworking etc., efectele benefice se concretizează şi în acces crescut la conţinut interactiv, interconectarea diferitelor echipamente, fie că au sau nu funcţiunea de bază de comunicare, sau personalizarea consumului.

Ai o întrebare? Contactează-ne la 0336.130.242