Hotărâre CF – 15 Noiembrie 2021

Ultima actualizare: 16.11.2021 - 14:01

din procesul – verbal al Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din  data de 15.11.2021

Ordinea de zi:
  1. Criterii pentru competiția interna la nivelul facultății, de acordare a doua premii pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare pe anul 2021;
  2. Structura Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pentru anul universitar 2021 – 2022;

HOTĂRÂRE

  1. S-au aprobat pentru competiția interna la nivelul facultății, de acordare a doua premii pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare pe anul 2021, conforma anexei 1.
  2. S-a aprobat structura Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor pentru anul universitar 2021 – 2022, conform anexei 2.

Decan,
Prof. univ. dr. Adrian MICU

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive