Hotărâre CF – 20 Septembrie 2017

Ultima actualizare: 06.05.2022 - 16:06

EXTRAS

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din
data de 20.09.2017, la care şi-au exprimat votul 11 din 14 membri.

 

Ordinea de zi:
 1. Admitere licenţă 2017.
 2. Admitere master 2017.
 3. Deschidere an universitar 2017-2018.
 4. Orar 2017-2018.
 5. Transfer locuri bugetate între specializări, pe ani de studii.
 6. Diverse.

HOTĂRÂRE

 1. La sfârşitul admiterii la studii universitare de licenţă, au rămas 4 locuri bugetate şi anume un loc la Marketing prin retragerea unui candidat şi 3 locuri la Administrarea afacerilor în alimentaţia publică. Locul bugetat de la specializarea Marketing se va aloca primului candidat admis la taxă din lista comună de admitere, iulie şi septembrie 2017. Cele 3 locuri bugetate se vor aloca indiferent de specializare, indiferent de sesiune, studenţilor din lista de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor.
 2. În anul universitar 2017-2018, vor rula la nivelul anului I de master cinci programe de studii şi anume: SPM, ADAT, CA, MKCA şi MFB. Locurile bugetate s-au redistribuit între cele cinci programe, astfel că fiecare program are alocate 22 de locuri bugetate.
 3. Deschiderea anului universitar 2017-2018 va avea loc pe data de 2 octombrie 2017, în Aula Virgil Madgearu, începând cu ora 10,00.
 4. Pentru întocmirea orarului pentru 2017-2018, se va lua în considerare câte o grupă la fiecare program de studiu, cu excepţia programelor FB I şi FB III, unde vor fi câte 2 grupe.
 5. Datorită promovabilităţii reduse la unele specializări, Consiliul FEAA propune ca locurile bugetate, care nu au putut fi alocate la specializările lor, să fie redistribuite la alte specializări din cadrul facultăţii, după cum urmează:

Anul II(2017-2018) studii universitare de licenţă:

 • 2 locuri bugetate de la specializarea MN se transferă la ECTS

La nivelul anului II 2017-2018, rămân neocupate 26 de locuri bugetate, astfel: 1 loc la CIG, 1 loc la AI, 9 locuri la MN, 8 locuri la FB şi 7 locuri la MK.

Anul III(2017-2018) studii universitare de licenţă:

 • Cele 20 de locuri bugetate neocupate (3 la MK, 2 la ECTS, 6 la AI şi 9 la EA) se transferă astfel:
  • 2 locuri la IE
  • 1 loc la CIG
  • 9 locuri la MN
  • 8 locuri la FB

Anul II(2017-2018) studii universitare de master:

 • 2 locuri bugetate de la AAI se transferă la MFB.

Criteriul de redistribuire a acestor locuri bugetate va fi situaţia şcolară la sfârşitul anului universitar 2016-2017 (1. Numărul de credite, 2. La număr egal de credite, se ia în considerare numărul de  puncte credit).

 1. Datorită modificărilor intervenite în planurile de învăţământ, unele discipline comune mai multor programe de studii, sunt prevăzute în statele de funcţii ale celor două departamente astfel:
  • Fiscalitate la anul AAAP I, sem.II şi la ECTS II, sem.I
  • Ecoturism şi turism rural la ECTS III, sem.I şi la EA III, sem.II
  • Transporturi internaţionale la AI III, sem.I şi la ECTS III, sem.II
  • Asigurări internaţionale la AI II, sem.I şi la AI III, sem.II
  • Contabilitate de gestiune la FB II, sem.II şi la CIG III, sem.I.

Consiliul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor va solicita Conducerii universităţii acordul pentru predarea acestor discipline pe serie comună, în semestrul I din anul universitar 2017-2018 şi trecerea notelor în cataloagele de examen corespunzător semestrului din care provin disciplinele.

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Ec. Adrian MICU

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive