Hotărâre CF – 27 Septembrie 2017

Ultima actualizare: 06.05.2022 - 16:06

EXTRAS

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
din  data de 27.09.2017, la care şi-au exprimat votul 11 din 14  membri.

Ordinea de zi:
 1. Aprobare state de funcţii;
 2. Diverse.

HOTĂRÂRE

 1. S-au aprobat statele de funcţii pentru anul universitar 2017-2018, avizate de consiliile celor două departamente, economie şi administrarea afacerilor.
 2. În perioada 28.09.2017-6.10.2017, în intervalul orar 9,00-14,00, următoarele persoane sunt detaşate la secretariatul facultăţii, unde vor desfăşura activităţi specifice procesului de înscriere a studenţilor în anul universitar 2017-2018:
  • Dumitraşcu Lucia – secretar Departament economie;
  • Ion Iuliana – secretar Departament administrarea afacerilor;
  • Oprişan Liliana – ing. sistem Departament tehnică de calcul.

Referatele de achiziţie IT vor fi discutate în şedinţa Departamentului Tehnică de calcul, iar caietul de sarcini va fi întocmit la nivelul acestui department.

Referatele de achiziţie IT vor fi discutate în şedinţa Departamentului Tehnică de calcul, iar caietul de sarcini va fi întocmit la nivelul acestui departament.

S-au avizat următoarele regulamente şi proceduri:

 1. Regulament practică studenţi
 2. Regulament de calitate
 3. Regulament de audit intern
 4. Raport anual de evaluare internă
 5. Procedură generală de audit intern
 6. Politica în domeniul calităţii
 7. Planul operaţional al FEAA
 8. Plan strategic FEAA
 9. Plan de ameliorare a activităţii academice
 10. Departament de orientare profesională (DOPS) – FEAA
 11. Concluzii ale comisiei didactice
 12. Cod de etică FEAA
 13. Acorduri bilaterale FEAA.

 

DECAN,
Prof. Univ. Dr. Ec. Adrian MICU

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive