Hotărâre CF – 27 Septembrie 2021

Ultima actualizare: 28.09.2021 - 17:09

EXTRAS

din procesul – verbal al Consiliului Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din  data de 27.09.2021

Ordinea de zi:

 1. Aprobarea modalității de desfășurare a orelor pe Sem. I, anul universitar 2021 – 2022, discutata în ședința din data de 20.09.2021 (ținând cont și de HS nr. 247/23.09.2021). Reprezentanții colectivelor, membri în CF, sunt rugați să consulte colectivele pe care le reprezintă.
 2. Avizare plan de învățământ pentru programul de master Business Intelligence, domeniul de masterat Informatica economică
 3. Tutori de an 2021 – 2022
 4. Comisii practică 2021 – 2022
 5. Evaluarea studenților la sfârșitul anului universitar 2021 – 2021
 6. Diverse.

HOTĂRÂRE

 1. S-a aprobat ca toate activitățile didactice din semestrul I 2021 – 2022 să se desfășoare online, cu respectarea hotărârii de Senat 247/23.09.2021
 2. S-a avizat planul de învățământ pentru programul de master Business Intelligence, domeniul de masterat Informatica economică, începând cu anul universitar 2022 – 2023.
 3. S-a aprobat lista tutorilor de an pentru anul universitar 2021 – 2022, conform anexei 1.
 4. S-au aprobat comisiile de practică pentru anul universitar 2021 – 2022, conform anexei 2.
 5. S-a aprobat evaluarea studenților la sfârșitul anului universitar 2020 – 2021.

Decan,
Prof. univ. dr. Adrian MICU

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive

Procedura privind înscrierea studenţilor în anul universitar 2022 – 2023

Procedura privind cazarea