Hotărâre CF – 4 Mai 2020

Ultima actualizare: 05.05.2020 - 16:48

EXTRAS
din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din data de 4.05.2020, la care şi-au exprimat votul electronic 15 din 15 membri.

Ordinea de zi:

 1. Modificare criterii de admitere la masterat, sesiunea septembrie 2020.
 2. Modificarea structurii anului universitar 2019-2020.
 3. Comisii posturi didactice scoase la concurs ȋn semestrul II, pe perioadă nedeterminată.
 4. Diverse

HOTĂRÂRE

 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, modificarea criteriilor de admitere la masterat, din sesiunea septembrie 2020, după cum urmează:
  Media de admitere se va calcula astfel:
 • 70% media aritmetică a examenului de licenţă
 • 30% media aritmetică generală din ciclul de licenţă.
  Criterii de departajare:
 • Media aritmetică a examenului de licenţă
 • Media aritmetică generală din ciclul de licenţă
 • Media aritmetică a ultimului an de studiu din ciclul de licenţă.

2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, modificarea structurii anului universitar 2019-2020, conform anexei 1.

3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi, propunerile celor două departamente privind comisiile pentru posturile didactice scoase la concurs ȋn semestrul II, pe perioadă nedeterminată. Pentru postul de Lector univ., poziţia 28 ȋn Statul de funcţii al Departamentului Administrarea afacerilor, comisia este următoarea:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Căpăţȋnă Alexandru
Membri:

 • Prof.univ.dr. Stanciu Silvius
 • Conf.univ.dr. Lukacs Edit
 • Conf.univ.dr. Nistor Rozalia
 • Membru supleant: Conf.univ.dr. Nechita Daniela

Pentru postul de Lector univ., poziţia 16 ȋn Statul de funcţii al Departamentului Economie, comisia este următoarea:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Şarpe Daniela – Ancuţa
Membri:

 • Prof.univ.dr. Neculiţă Mihaela
 • Conf.univ.dr. Muntean Mihaela – Carmen
 • Conf.univ.dr. Vȋrlănuţă Florina
 • Membru supleant: Conf.univ.dr. Manea Daniela – Ludmila.

DECAN,
Prof.univ.dr.ec. Micu Adrian

ANEXA 1: Structura anului universitar 2019 – 2020

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive