Hotărâre CF – 7 Noiembrie 2018

Ultima actualizare: 14.11.2018 - 10:08

EXTRAS

din procesul – verbal al Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
din  data de 7.11.2018, la care şi-au exprimat votul 12 din 14  membri.

 

Ordinea de zi:
 1. Sesiunea de restanţe.
 2. Programarea examenelor sesiunea de iarnă.
 3. Situaţia burselor.
 4. Îndrumare lucrări licenţă şi disertaţie.
 5. Ghidul studentului.
 6. Promovare FEAA.
 7. Diverse.

HOTĂRÂRE 

 1. Pentru sesiunea de restanţe, s-a făcut comisie pentru disciplinele predate de Prof.univ.dr. Novac Cornelia. Vom face comisie şi pentru disciplinele predate de Conf.univ.dr. Susanu Monica.
 2. Până pe 23.11.2018, responsabilii de grupă şi tutorii de an vor prezenta la secretariat programarea examenelor pentru sesiunea de iarna. Pe fişa de programare a examenelor vor semna şi cadrele didactice care vor asista la examen. Pentru sesiunile de examene, departamentele vor întocmi o listă cu titularii şi asistenţa la examene, listă ce va fi semnată la d-na Oprişan Liliana, de către fiecare cadru didactic.
 3. S-a suplimentat fondul de burse acordat facultăţii, astfel încât putem acorda: 3 burse de merit, 81 burse sociale şi 139 burse de merit.
 4. Până pe 15.11.2018, fiecare îndrumător de lucrări de licenţă/ disertaţie va centraliza cererile cu temele de licenţă/ disertaţie ale studenţilor şi le va transmite însoţite de acest centralizator, d-nei Oprişan Liliana.
 5. De corectarea Ghidului Studentului s-a ocupat Conf.univ.dr. David Sofia. Mai sunt câteva modificări de făcut la capitolul Mobilităţi.
 6. S-a început promovarea facultăţii. În martie 2019 vom relua promovarea facultăţii, însoţiţi de studenţi.

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive