Administrarea afacerilor internaționale - FEAA

Administrarea afacerilor internaționale

Acord international de dublă diplomă

Acord international de dublă diplomă cu Universitatea Paris Est Creteil (UPEC) pentru anul II de studii master cu obținerea diplomelor:

  • Master Economics and Business Administration (UGAL);
  • Master Administration et Echanges Internationaux – International Business (UPEC)

Perioada pentru studii la UGAL : primele 3 semestre (90 credite);
Perioada pentru studii la UPEC  : semesrul 4 (30 credite).
Pot beneficia de acest acord maxim 5 studenți.

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Cunoaşterea conceptelor, abordărilor, teoriilor, modelelor şi metodelor avansate din domeniul economiei şi afacerilor internaţionale;

  • Capacitatea de a lua decizii în condiţii de risc şi incertitudine specifice afacerilor internaţionale;

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, metodelor şi tehnicilor de comercializare pe pieţele internaţionale, precum şi de plăţi şi investiţii internaţionale în contextul economiei globale şi al afacerilor europene;

Competențe transversale

  • Evaluarea cauzelor fenomenelor şi a factorilor de influenţă în afacerile internaţionale;

  • Capacitatea de aplicare creativă a metodelor şi tehnicilor de cercetare în analiza, interpretarea şi identificarea de soluţii pentru situaţii specifice din afacerile internaţionale;

  • Abilitatea de a diagnostica şi de a conduce, coordona, comunica eficient cu membrii echipei într-un mediu intercultural

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de afaceri internaționale

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II

Fișele disciplinelor

13/12/2018

Anul I AAI

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Concurența și competența internațională Vizualizează 2 Etică și integritatea academică Vizualizează 3 Managementul riscului în afaceri Vizualizează 4 Organizarea […]
13/12/2018

Anul II AAI

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Cercetare științifică Vizualizează 2 Concurență și competitivitate internațională Vizualizează 3 Geopolitică Vizualizează 4 Managementul riscului în afaceri Vizualizează 5 […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242