Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism - FEAA

Administrarea și dezvoltarea afacerilor în turism

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Cunoaşterea aprofundată a ariei de specializare turism şi, în cadrul acesteia, dezvoltării teoretice, metodologice şi practice specifice administrării afacerilor;;

  • Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţiile de informare incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi;

  • Executarea unor sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi independenţă profesională;

Competențe transversale

  • Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor profesionale sau a unor instituţii din domeniul turismului;

  • Planificarea, organizarea, coordonarea, controlul activităţii turistice şi acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul turismului;

  • Elaborarea strategiilor de dezvoltare a afacerilor în turism, a proiectelor profesionale şi/sau de cercetare în turism utilizând inovativ un spectru variat de metode cantitative şi calitative.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II
2019 Anul I Anul II

Fișele disciplinelor

13/12/2018

Anul I ADAT

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Amenajarea turistică a teritoriului Vizualizează 2 Antreprenoriat în industria ospitalității Vizualizează 3 E-tursim Vizualizează 4 Etică și integritatea academică […]
13/12/2018

Anul II ADAT

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Cercetare științifică Vizualizează 2 Etică în afaceri Vizualizează 3 Gestiunea pachetelor de servicii Vizualizează 4 Practica Vizualizează 5 Proiecte […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242