Contabilitate și audit - FEAA

Contabilitate și audit

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Dezvoltarea cunoştinţelor teoretice si metodologice necesare exercitării profesiilor contabile din domeniile de gestiune contabilă si financiară, control de gestiune (audit financiar, auditul intern al entităţilor);

  • Dezvoltarea de aptitudini manageriale privind selecţia şi gestiunea proiectelor în domeniul contabilităţii şi auditului;

  • Aplicarea auditului în contextul cadrului de reglementare existent precum şi pentru controlul şi dezvoltarea afacerilor;

Competențe transversale

  • Capacitatea de identificare şi aplicare a tehnicilor de gestiune, audit, contabilitate financiară şi managerială asupra informaţiilor cantitative şi calitative în procesul de planificare, luare a deciziilor, evaluare a performanţei şi controlului;

  • Formarea de deprinderi şi aplicarea practicilor moderne de evaluare a entităţilor si de audit financiar din domeniul economic; crearea abilităţilor de comparare si de utilizare complementară a acestora;

  • Dezvoltarea capacităţii de abordare a problematicii din domeniul economic în contexte noi, interdisciplinare.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de contabilitate

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II
2019 Anul I Anul II

Fișele disciplinelor

13/12/2018

Anul I CA

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Contabilitate creativă Vizualizează 2 Contabilitate, fiscalitate și proceduri fiscale Vizualizează 3 Contabilitate managerială Vizualizează 4 Contabilitate conformă cu directivele […]
13/12/2018

Anul II CA

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Audit financiar contabil în conformitate cu ISA Vizualizează 2 Auditul achizitiilor publice si al proiectelor nerambursabile Vizualizează 3 Auditul […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242