Management financiar și bancar - FEAA

Management financiar și bancar

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoriilor, metodologiilor şi instrumentelor avansate de lucru şi de cercetare în mediile profesionale dinamice, specifice domeniului financiar şi bancar;

  • Realizarea de studii şi lucrări complexe de analiză şi evaluare a performanţei întreprinderilor şi actorilor din domeniul financiar şi/sau bancar, a investiţiilor directe şi finanţării lor;

  • Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare pe probleme de politică şi strategie financiară;

Competențe transversale

  • Realizarea de analize şi estimări utile în procesul de evaluare şi elaborarea rapoartelor de evaluare a întreprinderilor şi actorilor din domeniul financiar şi/sau bancar;

  • Realizarea de studii aprofundate şi elaborarea de proiecte de cercetare privind investiţiile financiare şi gestiunea portofoliului în context naţional şi internaţional;

  • Fundamentarea, conceperea şi implementarea deciziilor financiare şi asumarea responsabilităţii sarcinilor de specialitate complexe.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de finanțe - bănci

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II
2019 Anul I Anul II

Fișele disciplinelor

13/12/2018

Anul I MFB

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Asigurarea creditelor și plasamentelor Vizualizează 2 Creditare bancară Vizualizează 3 Diagnostic economico-financiar Vizualizează 4 Etică și integritate academică Vizualizează […]
13/12/2018

Anul II MFB

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Activitate de cercetare Vizualizează 2 Analiza statistică în mediul financiar bancar Vizualizează 3 Audit și gestiunea riscului financiar bancar […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242