Strategii și politici manageriale - FEAA

Strategii și politici manageriale

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Cunoaşterea aprofundată, înţelegerea şi utilizarea conceptelor de analiză diagnostic, analiză SWOT şi analiză PEST, precum şi a altor elemente folosite în elaborarea strategiilor şi politicilor la nivel organizaţional şi funcţional;

  • -plicarea de metode, tehnici şi instrumente specifice, în situaţii incomplet definite, pentru a rezolva probleme legate de planificarea strategică la nivel organizaţional şi funcţional;

  • Evaluarea critic-constructivă a metodelor şi instrumentarului folosite în elaborarea strategiilor şi politicilor de resurse umane;

Competențe transversale

  • Capacitatea de coordonare, culegere şi prelucrare de informaţii de piaţă, precum şi abilitatea de a le analiza în vederea fundamentării strategiilor de marketing şi de comunicare;

  • Capacitatea de a ajusta politica de marketing şi de comunicare a organizaţiei, în funcţie de mutaţiile pe care le înregistrează piaţa;

  • Capacitatea de a integra diferitele instrumente de comunicare de marketing pentru a îndeplini obiectivele de marketing şi comunicare în raport cu audienţa vizată.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de management

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II
2019 Anul I Anul II

Fișele disciplinelor

13/12/2018

Anul I SPM

  Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Abordări moderne în MRU Vizualizează 2 Business Intelligence Vizualizează 3 Comunicare managerială Vizualizează 4 Etică și integritate academică […]
13/12/2018

Anul II SPM

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Analiza costurilor de tranzație Vizualizează 2 Managementul conflictelor Vizualizează 3 Metodologia cercetării în management I Vizualizează 4 Metodologia cercetării  […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242