Știri și evenimente - Pagina 2 din 57 - FEAA

Știri și evenimente

28/09/2020

Deschidere an universitar 2020-2021, cuvantul Decanului

STIMAȚI MEMBRI AI COMUNITĂȚII ACADEMICE,DRAGI STUDENȚI, În cele aproape șapte luni de când a fost declarată, pandemia de COVID-19 a afectat, deopotrivă, țări dezvoltate și țări […]
26/09/2020

Deschidere an universitar cadre didactice tutori de an / specializare 2020 – 2021

Dragi studenţi, părinţi, cadre didactice, colaboratori ai Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Pregătirea unui student este o componentă esențială de care depinde viitorul societăţii noastre. […]
25/09/2020

Orar 2019 – 2020

24/09/2020

Procedura privind înscrierea în anul universitar 2020 – 2021 pentru:

– Studenţii din anii II, III, ciclul I de studii universitare de licenţă şi ciclul II de studii universitare de masterat – Studenţii care repetă anul […]
23/09/2020

Evaluarea studenţilor din anul 2 masterat la sfârşitul anului universitar 2019-2020

Marketing si comunicare in afaceri NR. CRT. NUME ȘI PRENUME Statut academic 2019-2020 Forma de finantare in 2020-2021 1 CIULEA M. CRISTINA IULIANA INT BUGET 2 […]
23/09/2020

Evaluarea studenţilor din anul 2 licenta la sfârşitul anului universitar 2019-2020

Management Nr.crt. Nume prenume Statut academic 2019-2020 Forma de finantare in 2020-2021 1 CHELU C. CATALINA ELENA INT BUGET 2 STANCIU A. ADRIANA INT Mold.Bursier 3 […]
23/09/2020

Evaluarea studenţilor din anul 1 licenta la sfârşitul anului universitar 2019-2020

Termen de contestatie 24.09.2020, ora 15.00 Management Nr.crt. Nume listă Statut academic 2019-2020 Forma de finanţare in 2020-2021 1 Leca    N.  Andreea-Aurelia     INT BUGET 2 Bardaș […]
21/09/2020

EXTRAS     din procesul – verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din  data de 18.09.2020, la care şi-au exprimat votul electronic 11 […]
18/09/2020

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi în sesiunile iulie și septembrie 2020 la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 2020/2021, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă și ciclul II de studii universitare de master

Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare TAXĂ, în urma concursului de admiteredin sesiunile iulie 2020 și septembrie 2020, sunt invitaţi în perioada: 21.09.2020-24.09.2020, interval 09:00 […]
18/09/2020

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi în sesiunile iulie și septembrie 2020 la forma de finanţare BUGET în anul universitar 2020/2021, forma de învăţământ cu frecvenţă, ciclul I de studii universitare de licenţă și ciclul II de studii universitare de master

Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2020, sunt invitaţi în perioada: 21.09.2020-24.09.2020, interval 09:00 […]