Criterii de acordare a burse de performanta 2017-2018, Semestrul II

Ultima actualizare: 13.03.2018 - 12:41

CRITERII DE ACORDARE  A BURSEI DE PERFORMANŢĂ:

Dosarele pentru obţinerea unei burse de performanţă, însoţite de cerere si cv, se depun la secretariat până cel mai târziu pe 15.03.2018, orele 14,00.

PENTRU SEMESTRUL I:

Punctajul realizat de student este format din media ponderată a anului universitar anterior (minim 9.50), la care se adaugă punctajul pentru activitatea desfăşurată în anul universitar anterior, astfel:

  • 5 puncte – Premiul I obţinut la diverse manifestări ştiinţifice; Premiu pentru originalitate; Premiu pentru aplicabilitate; Premiu special.
  • 4 puncte – Premiul II obţinut la diverse manifestări ştiinţifice.
  • 3 puncte – Premiul III obţinut la diverse manifestări ştiinţifice; activitate de voluntariat, comisii în interesul învăţământului, asociaţii studenţeşti.
  • 2 puncte – Menţiune obţinută la diverse manifestări ştiinţifice; participări la şcolile de vară.
  • 1 punct – Participări la diferite manifestări ştiinţifice, concursuri, olimpiade; sesiuni de instruire; tabere tematice; articole publicate în reviste studenţeşti.

PENTRU SEMESTRUL II:

  • La criteriile aplicate pentru semestrul I, se cumulează şi performanţele obţinute în semestru I (medie şi activitate extracurriculară).

 

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive