Management - FEAA

Management

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT

  • Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;

  • Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi);

  • Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare;

  • Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);

  • Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.

Competențe transversale

  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de management

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II Anul III
2019 Anul I Anul II Anul III

Fișele disciplinelor

06/12/2018

Anul I MG

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Birotică Vizualizează 2 Contabilitate Vizualizează 3 Contabilitate financiară Vizualizează 4 Economie Europeană Vizualizează 5 Economie I (Microeconomie) Vizualizează 6 […]
06/12/2018

Anul II MG

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Baze de date Vizualizează 2 Comportament organizațional Vizualizează 3 Dreptul afacerilor Vizualizează 4 Economia întreprinderii Vizualizează 5 Etica și […]
06/12/2018

Anul III MG

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Analiza economico – financiară Vizualizează 2 Analiza informațiilor SPSS Vizualizează 3 Audit Vizualizează 4 Cercetări pentru elaborarea lucrării de […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242