Managementul calitatii

Ultima actualizare: 20.03.2024 - 13:38

Documente utile

Nr. Crt.DocumentDescarcă fișierul
1Regulament de Organizare si Functionare FEAADescarca
2Regulamentul – Cadru de organizare si functionare a consiliului facultatiiDescarca
3Regulamentul Comisiei de EticaDescarca
4Procedura elaborare si aprobare planuri de invatamantDescarca
5Regulament Comisie pentru Cercetarea StiintificaDescarca
6Regulament Comisie Didactica si de CalitateDescarca
7Cod de EticaDescarca
8Regulament de organizare si functionare a comisiei pentru dezvoltarea infrastructurii informationale, logisticii si relatii internationaleDescarca
9Acorduri BilateraleDescarca
10Regulament Comisie pentru relatii cu studentii, consiliere si orientare profesionalaDescarca
11Concluzii ComisiiDescarca
12Regulament Intocmire State de FunctiuniDescarca
13Plan StrategicDescarca
14Plan OperationalDescarca
15Regulament PracticaDescarca
16Plan de ameliorare a activitatii didacticeDescarca
17Politica in Domeniul CalitatiiDescarca
18Procedura Audit InternDescarca
19Metodologie Organizare Examen LicentaDescarca
20Metodologie concurs post asistent perioada determinataDescarca
21Raport Evaluare InternaDescarca
22Regulament Activitate TutorialaDescarca
23Regulament Audit internDescarca
24Regulament CalitateDescarca
25Regulament privind organizarea si functionarea departamentului de consiliere si orientare in cariera a studentilorDescarca
26Procedură antiplagiat aplicabilă lucrărilor de licență și disertație suținute la FEAADescarca
27Procedură echivalare, recunoastere a disciplinelor si stabilire a diferentelor
28Procedură operațională de evaluare de către studențiDescarca
29Plan operațional cercetare științificăDescarca
30Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studiiDescarca
31Regulament de examiniare si notare a studentilor facultatii de economie si administrarea afacerilorDescarca
32Procedura de evaluarea interna a rapoartelor de autoevaluare a programelor de studiiDescarca
33Procedura privind monitorizarea procesului de invatamantDescarca
33Raportul privind starea FEAA pe anul 2019-2020Descarca
34Raportul privind starea FEAA pe anul 2020-2021Descarca
35Raportul privind starea FEAA pe anul 2021-2022Descarca
36Raportul privind starea FEAA pe anul 2022-2023Descarca
37Plan managerialDescarca
38Metodologie de stimulare a excelentei in invatareDescarca