Managementul calității - FEAA

Managementul calității

Documente

Nr. Crt. Document Descarcă fișierul
1 Regulament de Organizare si Functionare FEAA Descarcă
2 Regulamentul - Cadru de organizare si functionare a consiliului facultatii Descarcă
3 Regulamentul Comisiei de Etica Descarcă
4 Procedura elaborare si aprobare planuri de invatamant Descarcă
5 Regulament Comisie pentru Cercetarea Stiintifica Descarcă
6 Regulament Comisie Didactica si de Calitate Descarcă
7 Cod de Etica Descarcă
8 Regulament de organizare si functionare a comisiei pentru dezvoltarea infrastructurii informationale, logisticii si relatii internationale Descarcă
9 Acorduri Bilaterale Descarcă
10 Regulament Comisie pentru relatii cu studentii, consiliere si orientare profesionala Descarcă
11 Concluzii Comisii Descarcă
12 Regulament Intocmire State de Functiuni Descarcă
13 Plan Strategic Descarcă
14 Plan Operational Descarcă
15 Regulament Practica Descarcă
16 Plan de ameliorare a activitatii didactice Descarcă
17 Politica in Domeniul Calitatii Descarcă
18 Procedura Audit Intern Descarcă
19 Metodologie Organizare Examen Licenta Descarcă
20 Metodologie concurs post asistent perioada determinata Descarcă
21 Raport Evaluare Interna Descarcă
22 Regulament Activitate Tutoriala Descarcă
23 Regulament Audit intern Descarcă
24 Regulament Calitate Descarcă
25 Regulament privind organizarea si functionarea departamentului de consiliere si orientare in cariera a studentilor Descarcă
26 Procedură antiplagiat aplicabilă lucrărilor de licență și disertație suținute la FEAA Descarcă
27 Procedură echivalare, recunoastere a disciplinelor si stabilire a diferentelor Descarcă
28 Procedură operațională de evaluare de către studenți Descarcă
29 Plan operațional cercetare științifică Descarcă
30 Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii Descarcă
31 Regulament de examiniare si notare a studentilor facultatii de economie si administrarea afacerilor Descarcă
32 Procedura de evaluarea interna a rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii Descarcă
33 Procedura privind monitorizarea procesului de invatamant Descarcă

Ai o întrebare? Contactează-ne la 0336.130.242