Informatică economică - FEAA

Informatică economică

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor de investigare a fenomenelor şi proceselor economice;

  • Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul, de operare şi ale internetului;

  • Utilizarea adecvată a produselor software de birotică pentru soluţionarea de probleme specifice;

  • Dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi, tehnici şi limbaje de programare evoluate;

  • Dezvoltarea de aplicaţii informatice care utilizează baze de date, resurse multimedia şi tehnologii client-server/servicii web;

  • Actualizarea sistemelor informaţionale/sistemelor informatice şi aplicaţiilor ERP.

Competențe transversale

  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de informatică economică

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2019 Anul I Anul II Anul III
2018 Anul I Anul II Anul III

Fișele disciplinelor

06/12/2018

Anul I IE

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Baze de date Vizualizează 2 Bazele programării Vizualizează 3 Birotica Vizualizează 4 Contabilitate Vizualizează 5 Economie I (Microeconomie) Vizualizează […]
06/12/2018

Anul II IE

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Algoritmi și structuri de date Vizualizează 2 Analiza sistemelor informatice Vizualizează 3 Dezvoltarea site-urilor web Vizualizează 4 Dreptul afacerilor […]
06/12/2018

Anul III IE

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Afaceri electronice Vizualizează 2 Arhitecturi cloud Vizualizează 3 Bazele cercetărilor opționale Vizualizează 4 Bazele ciberneticii economice Vizualizează 5 Econometrie […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242