Cuvantul decanului

Ultima actualizare: 24.06.2024 - 17:44
mihaela_muntean-1
Prof. univ. dr.
Mihaela-Carmen Muntean
Decan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor
mihaela.muntean@ugal.ro

Doresc ca împreună cu echipa managerială și alături de toți colegii să fim o prezență activă, să găsim soluții și oportunități astfel încât, în următorii ani să fim cei mai buni. Învățământul economic superior are o îndelungată tradiție la Galați. În anul 1864 se înființa la Galați prima școală comercială din România, iar în anul 1934 lua ființă Academia de Export din Galați. Prin munca, responsabilitatea și pasiunea unui grup de cadre didactice, se înființa în data de 23 aprilie 1990 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

Împletind armonios atuurile tradiției – profesionalism și experiență, cu valențele de nou și exigență europeană, FEAA își deschide porțile tuturor celor care devin studenţi sau colaboratori ai săi. În prezent, FEAA face parte din elita învățământului superior economic românesc. Educaţia presupune întotdeauna existenţa unor oameni cu har. Corpul profesoral al facultăţii este format din specialişti cu o bogată experienţă didactică şi de cercetare, receptivi la realităţile mediului de afaceri.

Sunt profesori care au acceptat provocarea de a ţine pasul cu schimbarea şi care asigură pregătirea studenților pentru toate formele de învățământ: 8 programe de licență, 8 programe de masterat și două domenii de doctorat. Activitatea educațională este completată de activitatea de cercetare, cadrele didactice și studenții facultății fiind implicați în diverse proiecte/ activități de cercetare și dezvoltare.

FEAA îşi bazează oferta de instruire şi formare pe parcurgerea unui ansamblu de discipline din domeniul economiei şi al administrării afacerilor, ce constituie fundamentul obţinerii unei diplome universitare recunoscută unanim prin profesionalism şi excelenţă. Mărturie, în acest sens, aduc studenţii căştigători în număr mare de premii şi distincţii la concursurile şi olimpiadele interne şi internaţionale, ca si absolvenţii facultăţii noastre, care au reuşit sa fie apreciaţi, deopotrivă, în ţară şi în străinătate.

Împărtășesc mândria de a fi absolvent al acestei facultăți și astăzi, onoarea de a fi decanul ei și totodată privilegiul de a avea alături colegi deosebiți.

Pentru viitor ne dorim ca acest palmares academic să fie consolidat și să evolueze progresiv pentru a asigura atât vizibilitatea facultății cât și buna reputație la nivel național și internațional.