Economia comerțului, turismului și serviciilor - FEAA

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Realizarea prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii;

  • Comercializarea produselor/serviciilor;

  • Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii;

  • Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare;

  • Asistenţă în managementul resurselor umane.

Competențe transversale

  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de economie a comerțului, turismului și serviciilor

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II Anul III
2019 Anul I Anul II Anul III

Fișele disciplinelor

04/12/2018

Anul I ECTS

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Contabilitate Vizualizează 2 Contabilitate Financiară Vizualizează 3 Comunicare în afaceri Vizualizează 4 Economie Europeană Vizualizează 5 Economie I (Microeconomie) […]
04/12/2018

Anul II ECTS

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Comerț internațional Vizualizează 2 Dreptul afacerilor Vizualizează 3 Ecologia și protecția mediului Vizualizează 4 Economia întreprinderii Vizualizează 5 Economie […]
04/12/2018

Anul III ECTS

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Administrarea întreprinderilor de servicii Vizualizează 2 Analiza economico-financiară Vizualizează 3 Antreprenoriat în servicii Vizualizează 4 Ecoturism și turism rural […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242