Finanțe și bănci - FEAA

Finanțe și bănci

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

  • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare;

  • Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;

  • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice;

  • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;

  • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice.

Competențe transversale

  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de finanțe - bănci

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II Anul III
2019 Anul I Anul II Anul III

Fișele disciplinelor

26/11/2018

Anul I FB

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Birotică Vizualizează 2 Contabilitate Vizualizează 3 Contabilitate Financiară Vizualizează 4 Economie Europeană Vizualizează 5 Economie I (Microeconomie) Vizualizează 6 […]
26/11/2018

Anul II FB

  Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Advertising financiar bancar Vizualizează 2 Audit financiar Vizualizează 3 Baze de date Vizualizează 4 Contabilitate de gestiune Vizualizează […]
26/11/2018

Anul III FB

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Analiza economico financiară Vizualizează 2 Asigurari și reasigurări Vizualizează 3 Buget și trezorerie publică Vizualizează 4 Comunicare și relații […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242