Marketing - FEAA

Marketing

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de marketing;

  • Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor informatice în activităţile de marketing;

  • Culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizaţia şi mediul său;

  • Fundamentarea şi elaborarea mixului de marketing;

  • Utilizarea tehnicilor de vânzare; Organizarea activităţilor de marketing în cadrul organizaţiei

Competențe transversale

  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul de marketing

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II  Anul III
2019 Anul I Anul II Anul III

Fișele disciplinelor

06/12/2018

Anul I MK

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Birotica Vizualizează 2 Contabilitate financiară Vizualizează 3 Contabilitate Vizualizează 4 Economie europeană Vizualizează 5 Economie I ( Microeconomie) Vizualizează […]
06/12/2018

Anul II MK

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Baze de date Vizualizează 2 Cercetări de marketing Vizualizează 3 Comportamentul consumatorului Vizualizează 4 Dreptul afacerilor Vizualizează 5 Etica […]
06/12/2018

Anul III MK

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Analiza economico-financiară Vizualizează 2 Analiza informațiilor utilizând SPSS Vizualizează 3 Business to business Vizualizează 4 Cercetări pentru elaborarea lucrării […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242