Locuri scoase la concurs - FEAA

Locuri scoase la concurs

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020 – 2021

Nr.crt. Domeniul de licență Programul de studii universitare de licență Cifra totală de şcolarizare propusă
1 Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 60
2 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în alimentaţia publică 49
3 Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică 60
4 Contabilitate  Contabilitate şi informatică de gestiune 60
5 Economie şi afaceri internaţionale  Afaceri internaţionale 60
6 Finanţe Finanţe şi bănci 60
7 Management Management 60
8 Marketing Marketing 60
    TOTAL 469