Program și locații înscrieri Septembrie

Ultima actualizare: 20.06.2024 - 10:31

Programul şi locațiile de desfăşurare a înscrierilor în centrele special amenajate pentru sesiunea Septembrie 2024 – ciclul I – studii universitare de licență

Înscrierile se desfăşoară atât la centrele special amenajate cât și on-line.

Programul centrelor de înscriere este următorul:

  • Luni – Vineri între orele 8.30-15.30;
  • Sâmbătă și Duminică între orele 9.00-14.00.
  1. Candidați români:
SalaLocatie inscrieriPerioada inscrieri
AVM (Aula Virgil Madgearu)Corpul I, Str.N. Bălcescu nr. 59-6102-10.09.2024 on-line si fizic
  1. Alte categorii de candidați
Nr. crt.Categorii candidațiSalaLocaţie înscrieri
1Cetățeni români de pretutindeniServiciul secretariat, 
sala U 90
Sediul central al Universităţii,
str. Domnească nr. 47
2Cetățeni ai statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederației Elvețiene și ai statelor terțe UEServiciul secretariat, 
sala U 90
Sediul central al Universităţii,
str. Domnească nr. 47
3Candidaţii laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale (olimpicii)Serviciul secretariat, 
sala U 89
Sediul central al Universităţii,
str. Domnească nr. 47
4Candidaţii aparţinând etniei romilorServiciul secretariat, 
sala U 89
Sediul central al Universităţii,
str. Domnească nr. 47
5Candidații proveniți din sistemul de protecție socialăServiciul secretariat, 
sala U 89
Sediul central al Universităţii,
str. Domnească nr. 47
  • Candidaţii laureaţi ai concursurilor naţionale şi internaţionale (olimpicii), care au dreptul să fie admişi fără concurs de admitere, se înscriu în limita locurilor bugetate scoase la concurs..
  • Candidaţii aparţinând etniei romilor se vor prezenta la sediul Universităţii, str. Domnească nr. 47, cu recomandarea scrisă emisă de una dintre organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză, pentru a fi vizată de secretarul şef al universității. Această recomandare va fi vizată de Formația Reprezentativă a Minorității Rome din România, reprezentată de Consiliul Minorităților Naționale. Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor, înregistrate la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.
  • Candidații proveniți din sistemul de protecție socială se vor prezenta la sediul Universităţii, str. Domnească nr. 47 cu adeverința eliberată de Direcția generală de asistență socială și protecție a copilului sau alte instituții abilitate, care să ateste faptul că provin din sistemul de protecție socială, pentru a fi vizată de secretarul şef al universității.

Preinscrie-te acum!

Completează formularul de mai jos și vei primi pe email toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți decide viitorul. Suntem aici pentru tine. #StudentlaFEAA