Condiții pentru candidați din statele non-UE

Ultima actualizare: 28.05.2023 - 9:47

Condițiile de înscriere și de admitere la studii universitare de licență și de masterat pentru cetățenii străini din statele non-UE

Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț al Uniunii Europene dovedită prin deținerea unui pașaport valabil și care doresc să studieze pe locurile cu plata taxei în valută (CPV).

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii din statele terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare a acestora în România.

Candidații care doresc să participe la admiterea în învățământul superior, studii universitare de licență și de master trebuie să îndeplineasca următoarele criterii:

 1. Absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine și recunoscut de către Ministerul Educaț Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educației poate fi consultată accesând fișierul atașat: Lista diplomelor de liceu recunoscute de ME.
 2. Diplomele de bacalaureat și de licență vor fi supralegalizate, după caz, sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente  din  ţara de provenienţă;  supralegalizarea  se  aplică  de  către  Ministerul  Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României îţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor  Externe  din  ţara  emitentă  și  Ambasada/Oficiul  Consular  al  acesteia  în  România  și  Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni  diplomatice  în  România,  actele  de  studii  vor  avea  viza  Ministerului  Educației și  ale Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea poate fi consultată la următoarea adresă: https://cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea.

Echivalarea notelor se va face conform grilei de echivalare emisă de Ministerul Educației și poate fi consultată accesând fișierul atașat: Sistemele de notare de nivel preuniversitar din strainatate.

Dosarele candidaților se pot depune atât la centrul special amenajat la sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U90, cât și online, prin transmiterea documentelor la adresa admitere.international@ugal.ro,  conform calendarului de admitere.

I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriereangajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat, copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
  Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:
 • Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
 • Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 • foile matricole – copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
 • diploma de absolvire a anului pregătitor în limba română, copie conform cu originalul;
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • certificatul de naștere – copie și traducere autorizată;
 • pașaportul – copie;
 • copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • chitanța de plată a taxei de evaluare a dosarului – 250 euro (nerambursabilă);
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent);
 • 4 (patru) fotografii tip pașaport;
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice.

Candidații care optează pentru înscrierea online, pot încărca următoarele documente scanate sau fotografii în format *.jpg pe platforma www.admitere.ugal.ro, conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web:    

 • diploma de bacalaureat și traducere autorizată;

Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:

 • Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
 • Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 • foile matricole și traducere autorizată
 • diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română;
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • certificatul de naștere și traducere autorizată;
 • pașaportul;
 • copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • chitanța de plată a taxei de evaluare a dosarului – 250 euro (nerambursabilă);
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent);
 • fotografie tip pașaport;
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice;
 • declarația pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar, media examenului de admitere fiind 100% media examenului de bacalaureat, cu excepția facultăților unde se susțin probe eliminatorii.

Dosarele primite după încheierea perioadei de admitere nu vor mai fi luate în considerare/validate.

II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele documente:

 • cererea tip de înscriereangajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat – copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
 • foile matricole – copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
 • diploma de licență – copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
 • suplimentul la diplomă – copie conform cu originalul și traducere autorizată a documentului original;
  Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:
 • Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
 • Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 • diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română, copie conform cu originalul;
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • certificatul de naștere – copie și traducere autorizată;
 • pașaportul – copie;
 • copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • chitanța de plată a taxei de evaluare a dosarului – 250 euro (nerambursabilă);
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent);
 • 4 (patru) fotografii tip pașaport;
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice;

Documentele necesare pentru înscrierea online, prin trasmiterea la adresa admitere.international@ugal.ro, în copie scanată/fotografie, format *.jpeg, sunt următoarele:    

 • diploma de bacalaureat și traducere autorizată;
 • foile matricole și traducerea autorizată;
 • diploma de licență și traducere autorizată;
 • Suplimentul la diplomă și traducere autorizată;

Diplomele emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:

 • Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
 • Ministerul Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 • diploma de absolvire a anului pregătitor de limba română;
 • cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii;
 • certificatul de naștere și traducere autorizată;
 • pașaportul;
 • copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate;
 • chitanța de plată a taxei de evaluare a dosarului – 250 euro (nerambursabilă);
 • documentul care să descrie sistemul de notare aplicat în instituțiile de învățământ urmate (echivalentul în note a calificativelor cuprinse între Nereușit și Excelent);
 • fotografie tip pașaport;
 • adeverința medicală într-o limbă de circulație internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice;
 • declarația pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar, media examenului de admitere fiind 100% media examenului de licență.

Dosarele primite după încheierea perioadei de admitere nu vor mai fi luate în considerare/validate.

Procesul de admitere se finalizează numai după primirea scrisorii de acceptare la studii.

Preinscrie-te acum!

Completează formularul de mai jos și vei primi pe email toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți decide viitorul. Suntem aici pentru tine. #StudentlaFEAA