Taxa scolarizare

Ultima actualizare: 21.05.2024 - 10:27

Taxa de şcolarizare este de 3000 lei pe an – pentru ciclul de studii universitare de licenţă/masterat, anul I 2023-2024.

Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă/ masterat este de 200 lei, indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul.

1. Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și de masterat: orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și care au vârsta de până la 26 ani; cadrele didactice în funcțiune. De asemenea, copiii personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ și care au vârsta de până la 26 ani sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și de masterat se acordă pentru un singur dosar de concurs.

2. Candidații la admiterea din 2024, ai căror părinți sunt absolvenți ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere, pentru un singur dosar de concurs. Aceștia prezintă, la înscriere, o copie după diploma de absolvire a părintelui.

3. Candidații la admiterea din 2024, absolvenți ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care se înscriu la al doilea program de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, beneficiază de o reducere de 50% din taxa de școlarizare pe întreaga perioadă a studiilor și în limita a maximum 10% din numărul candidaților admiși pe facultate. Studenții care solicită înmatriculare în an superior pierd această facilitate.

Nr. crt.FacultateaStudii universitare de licență cu frecvență
1Economie și Administrarea Afacerilor3.000 lei

Preinscrie-te acum!

Completează formularul de mai jos și vei primi pe email toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți decide viitorul. Suntem aici pentru tine. #StudentlaFEAA