Afaceri internaționale - FEAA

Afaceri internaționale

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private si publice în domeniul afacerilor internaţionale;

  • Negocierea si derularea de tranzacţii cu produse şi/sau servicii pe pieţele internaţionale;

  • Diagnoza în domeniul afacerilor internaţionale în baza reglementărilor comunitare şi naţionale specifice;

  • Gestionarea bazelor de date în domeniul afacerilor internaţionale;

  • Asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale pentru organismele internaţionale publice, comunităţile locale şi regionale (instituţii ale UE, asociaţii profesionale, camere de comerţ, clustere etc).

Competențe transversale

  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de afaceri internaționale

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II Anul III
2019 Anul I Anul II Anul III

Fișele disciplinelor

03/12/2018

Anul I AI

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Birotică Vizualizează 2 Contabilitate Vizualizează 3 Economie I (Microeconomie) Vizualizează 4 Economie II (Macroeconomie) Vizualizează 5 Ed. fizică I […]
03/12/2018

Anul II AI

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Asigurări internaționale Vizualizează 2 Comerț internațional Vizualizează 3 Comunicare în afaceri în limba engleză Vizualizează 4 Comunicare în afaceri […]
03/12/2018

Anul III AI

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Analiza economico-financiară Vizualizează 2  Corespondența comercială în limba engleză Vizualizează 3  Corespondența comercială în a II-a limbă străină Vizualizează […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242