Contabilitate și informatică de gestiune - FEAA

Contabilitate și informatică de gestiune

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

  • Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei;

  • Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil;

  • Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari;

  • Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil.

Competențe transversale

  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de contabilitate și informatică de gestiune

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II Anul III
2019 Anul I Anul II Anul III

Fișele disciplinelor

03/12/2018

Anul I CIG

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Birotică Vizualizează 2 Contabilitate Vizualizează 3 Contabilitate Financiară Vizualizează 4 Economie Europeană Vizualizează 5 Economie I (Microeconomie) Vizualizează 6 […]
03/12/2018

Anul II CIG

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Baze de date Vizualizează 2 Comunicare în afaceri Vizualizează 3 Contabilitate și gestiune fiscală Vizualizează 4 Contabilitate aprofundată Vizualizează […]
03/12/2018

Anul III CIG

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Audit financiar Vizualizează 2 Audit intern Vizualizează 3 Analiza economico financiară Vizualizează 4 Contabilitate internațională Vizualizează 5 Contabilitate de […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242