Taxa de inscriere - FEAA

Taxa de inscriere

Taxa de înscriere şi scutiri de taxe

Taxa de înscriere este de 150 lei pentru toate opţiunile candidatului trecute în fişa de înscriere.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat: candidații cu vârsta de până la 26 ani, orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluției din decembrie 1989, candidații care au fost răniți în revoluție, cadrele didactice în funcțiune și copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și Cercetării. De asemenea, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat se acordă pentru un singur dosar de concurs.