Criterii olimpici

Ultima actualizare: 21.05.2024 - 10:28

Criteriile de admitere în învățământul superior pentru candidații olimpici

1. Criteriile generale pentru candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri internaționale şi care au dreptul să fie înmatriculați fără examen de admitere sunt următoarele:

 • la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut:
  • distincții la olimpiadele școlare internaționale și la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, pe durata studiilor liceale;
  • premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele școlare internaționale, pe durata studiilor liceale.

2. Candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri naționale sau pe grupe de țări pot fi înmatriculați, fără examen de admitere, în următoarele condiții:

 • la domeniile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, absolvenții de liceu, cu diplomă de bacalaureat, care au obținut:
  • premiile I, II, III la concursurile școlare la nivel național sau pe grupe de țări, recunoscute de Ministerul Educației, pe durata studiilor liceale;
  • mențiuni și premii speciale la concursurile și olimpiadele naționale organizate de către Ministerul Educației, în anul școlar 2032-2024.

3. La programul de studii Educație Fizică și Sportivă, pot beneficia de înscriere fără examen de admitere pe locurile bugetate, respectiv cu taxă, iar la specializarea Kinetoterapie și motricitate specială pot beneficia de înscriere fără examen de admitere pe locurile cu taxă, în condițiile de mai jos:

PE LOCURI BUGETATE

Pot fi admiși, în limita a  cel mult 10% din locurile bugetate, candidații sportivi de performanță cu diplomă de bacalaureat care au obținut, în timpul studiilor liceale, rezultate deosebite la nivel olimpic, mondial, european sau național, numai la sporturile olimpice, după cum urmează:

 1. locurile I, II, III la Jocurile Olimpice;
 2. locurile I, II, III la Campionatele Mondiale;
 3. locurile I, II, III la Campionatele Europene;
 4. locurile I, II, III la Jocurile Mondiale Universitare;
 5. locurile I, II, III la Campionatele Naționale organizate de Federațiile de specialitate pentru sporturile olimpice.

În cazul în care numărul candidaților solicitanți depășește numărul de locuri alocate olimpicilor, departajarea acestora se face de către Comisia Centrală de Admitere, în funcție de:

 1. performanța sportivă;
 2. performanța școlară (media examenului de bacalaureat).

Notă: candidații care solicită locuri bugetate fără examen de admitere trebuie să anexeze la dosar actele doveditoare ale performanțelor sportive, confirmate prin adeverință eliberată de către Federația de specialitate. Este obligatoriu ca adeverința anexată să fie în original.

PE LOCURI CU TAXĂ

La programul de studii Educație Fizică și Sportivă pot fi admiși, fără concurs de admitere, pe locurile cu taxă, candidații cu diplomă de bacalaureat care au obținut, în timpul studiilor liceale, una dintre următoarele performanțe sportive: locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, Jocurile Mondiale Universitare și Campionatele Naționale, la sporturi olimpice și neolimpice.

LISTA SPORTURILOR OLIMPICE

SPORTURI DE VARĂ: Atletism, Badminton, Baschet, Box, Călărie, Canotaj, Ciclism, Fotbal, Gimnastică  artistică, Gimnastică  ritmică, Golf, Haltere, Handbal, Hochei pe iarbă, Înot, Judo, Kaiac-canoe, Lupte, Pentatlon modern, Polo pe apă, Rugby, Sărituri în apă, Scrimă, Taekwondo, Tenis, Tenis de masă, Tir, Tir cu arcul, Triatlon, Volei, Yachting.

SPORTURI DE IARNĂ: Biatlon, Bob, Combinata nordică, Hochei pe gheață, Patinaj artistic, Patinaj viteză, Sanie, Schi alpin, Schi fond, Sărituri schi, Short-track.

4. Absolvenții de liceu care se înscriu în categoriile de mai sus se vor adresa cu cereri scrise conducerii Universității, care va decide asupra solicitărilor acestora. Cererea va fi însoțită de dosarul cu acte prevăzute la art. 3.4 și 3.5. din Metodologie, la care se adaugă și actul oficial care să ateste obținerea performanței respective.

Dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera U89, cât și online, conform calendarului de admitere.

5. Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere, prevăzute la art. 3.5, conform instrucțiunilor din ghidul de înscriere online, disponibil pe pagina web admitere.ugal.ro.

Preinscrie-te acum!

Completează formularul de mai jos și vei primi pe email toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți decide viitorul. Suntem aici pentru tine. #StudentlaFEAA