Administrarea afacerilor în alimentația publică - FEAA

Administrarea afacerilor în alimentația publică

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi

Competențe profesionale

 • să identifice, să descrie și să utilizeze adecvat noțiunile specifice științei alimentului și siguranței alimentare;

 • să conducă procesele specifice unei unități de alimentație, să coordoneze activitățile echipelor care utilizează instalații și echipamente de procesare a alimentelor;

 • să proiecteze, să implementeze și să monitorizeze sistemele de management al calității și siguranței alimentare;

 • să realizeze activități de management și marketing specifice unităților comerciale de tip restaurant, cafenele, pub-uri, cluburi, vapoare de croazieră, centre de conferințe;

 • să opereze eficient și profitabil în timp ce mențin reputația și specificul unităților de alimentație publică;

 • să coordoneze o varietate de activități, indiferent de mărimea sau tipul unității de alimentație publică și să fie responsabili de performanța afacerii, cu respectarea standardelor de calitate și siguranță alimentară

Competențe transversale

 • Demararea, organizarea, conducerea şi coordonarea proceselor specifice din alimentaţia publică, Comercializarea produselor/serviciilor;

 • Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare şi socio-culturale în unităţile de alimentaţie publică; controlul şi evaluarea acestor activităţi;

 • Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software - operare şi customizare, bazate pe indicatori specifici domeniului, Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii;

 • Competenţe privind planificarea strategică, managementul resurselor umane, tehnici de conducere, metode de producţie, gestiunea unor portofolii financiare;

 • Capacitatea de a exercita valorile gândirii critice şi creative în procesul de adoptare a deciziilor în situaţii complexe, de a gestiona optim arhitectura partenerială și de a practica managementul proceselor;

 • Aplicarea măsurilor pentru protecţia mediului şi utilizarea energiilor regenerabile, Competenţe digitale.

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242

Planuri de învățământ


Arhiva planurilor de învățământ
2018 Anul I Anul II -
2019 Anul I Anul II Anul II

Fișele disciplinelor

11/12/2018

Anul I AAAP

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Contabilitate Vizualizează 2 Economie europeană Vizualizează 3 Economie I ( Microeconomie) Vizualizează 4 Economie II (Macroeconomie) Vizualizează 5 Educație […]
11/12/2018

Anul II AAAP

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Controlul calității alementelor Vizualizează 2 Dreptul afacerilor Vizualizează 3 Economia întreprinderii Vizualizează 4 Etică și integritate academică Vizualizează 5 […]
11/12/2018

Anul III AAAP

Nr. Crt. Fișa de disciplină Acțiune 1 Amenajarea turistică a teritoriului Vizualizează 2 Analiza economico-finaciară Vizualizează 3 Antreprenoriat Vizualizează 4 Comunicare și negociere comercială Vizualizează 5 […]

Companii ce ne susțin în activitate

Vrei să fii studentul nostru? Contactează-ne la 0336.130.242