ROSE – „ECONOMIC SUMMER UNIVERSITY” – EconSU

Ultima actualizare: 28.09.2020 - 20:00

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, este beneficiara finanțării sub-proiectului ECONOMIC  SUMMER UNIVERSITY – EconSU, Acord de grant nr. 319/SGU/PV/III/18.06.2020, în cadrul Proiectului privind învățământul Secundar ROSE, Schema de Granturi – Programe de vară de tip punte (SGCU – PV).

Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), este finanţat conform Acordului de împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 234/2015, şi implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă.

Obiectivul general al sub-proiectului este crearea unei experiențe universitare timpurii pentru elevii de liceu, prin organizarea de programe de vară anuale cu durata de 2 săptămâni, în perioada 2020-2022.

Grupul ţintă al sub-proiectului este format din 100 de elevi de liceu (50 elevi/an x 2 ani) din clasele a X-a şi a XI-a, din județele Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău şi Tulcea, aflați în situații de risc, elevi care aparțin grupurilor dezavantajate descrise de strategia proiectului ROSE, respectiv:

  • provin din familii cu venituri mici;
  • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
  • locuiesc în zone rurale;
  • au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau orfani;
  • au cerinţe educaţionale speciale.

Obiectivele specifice sunt:

ObS 1:  Creșterea nivelului de informare a elevilor din grupul ţintă asupra beneficiilor educației terțiare;

ObS 2:  Dezvoltarea în favoarea elevilor a unei experiențe universitare timpurii, menită să îi familiarizeze cu contextul academic și să inițieze dezvoltarea abilităților relevante pentru succesul în învățământul universitar cu profil economic;

ObS 3:  Dezvoltarea abilităților de comunicare și interacțiune socială, a orizontului personal de educaţie şi cultură pe care îl oferă oraşul universitar Galaţi

Activităţi:

  • Campanii de diseminare şi selectare a grupului ţintă;
  • Consiliere profesională și orientare în carieră;
  • Cursuri și ateliere de lucru orientate spre subiecte din domeniile Contabilitate şi Finanţe;
  • Participarea la competiții sportive, activități reacreative în cadrul universității;
  • Participarea la evenimentele culturale ale oraşului Galaţi.

Proiectul este implementat în judeţul Galaţi, în cadrul Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor

Director de grant,
Conf.dr. Florentina MOISESCU
florentina.moisescu@ugal.ro

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive