Masterat - FEAA

Masterat

Calendarul concursului de admitere – Masterat – 2020

Sesiunea SEPTEMBRIE
5 – 15 Septembrie 2020 Înscrieri
16 – 17 Septembrie 2020 Desfăşurarea probelor
Prelucrarea datelor
Rezolvarea contestaţiilor
Afişarea rezultatelor
18 Septembrie 2020 Redistribuiri
Afișarea rezultatelor finale