Locuri scoase la concurs - FEAA

Locuri scoase la concurs

LOCURI SCOASE LA CONCURS pentru studii universitare de masterat, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020-2021

Nr. crt. Domeniul de master Programul de studii universitare de master Cifra
totală de şcolarizare propusă
1 Administrarea afacerilor Administrarea şi dezvoltarea afacerilor în turism 50
2 Contabilitate Contabilitate şi audit 50
3 Finanţe Management financiar şi bancar 50
4 Management Strategii şi politici manageriale 50
5 Marketing Marketing şi comunicare în afaceri 50
TOTAL 250