Informare acordare burse in semestrul II

Ultima actualizare: 16.04.2024 - 17:21

Bursele, de toate categoriile, s-au atribuit în semestrul II 2023-2024 conform Metodologiei de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar pentru studenţii şi studenţii doctoranzi din Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi şi conform interpretărilor în aplicarea acesteia, transmise prin adresa nr.9513/10.04.2024.

Bursele de performanţă pentru rezultate deosebite nu au fost revizuite în semestrul II, fiind valabile listele din semestrul I.

Studenţii bursieri începând cu semestrul II 2023-2024 vor transmite actele necesare virării bursei până pe 20.04.2024 la adresa financiar@ugal.ro. Actele sunt următoarele:

  1. extras de cont pe numele studentului
  2. copie carnet de student vizat pe anul în curs
  3. copie carte de identitate.

În subiectul e-mailului se va trece bursă, iar la conţinut: numele, prenumele şi facultatea la care este student.

Termenul pentru depunerea contestaţiilor este 17.04.2024, ora 14.00.

Ultimele articole

Instagram

Categorii

Categorii

Arhiva

Arhive